بایگانی دسته: تارت پنير

فینگرفود نانداک

فينگرفود نانداك

سيني هاي فينگرفود، پيراشكي صدفي گوشت، ميرزاقاسمي،

سيني فينگرفود و پيراشكي صدفي

چيز سالاد ( سالادهاي پنيري ژامبون، مرغ آجيلي، ماست و خيار و گردو)

سالاد ريحان ، سالاد الويه، سالاد كلم و هويج و کشمش، سالاد كلم انار و گردو

سيني فينگرفود ميكس گوشت و سبزيجات

سيني فينگرفود سبزيجات

سيني فينگرفود سبزيجات