بایگانی دسته: تارت

فینگرفود نانداک

فينگرفود نانداك

سيني ميكس شامل رولت مرغ، رول سوسيس، تارت سالاد سيب زميني،اگرول گوشت و لقمه چيزبرگر

سيني فينگرفود و پيراشكي صدفي

چيز سالاد ( سالادهاي پنيري ژامبون، مرغ آجيلي، ماست و خيار و گردو)