بایگانی دسته: رول

سینی های فینگر فود

فینگرفود نانداک

تماشای فوتبال با فینگرفودهای نانداک

مینی برگر، مینی پیتزا، سینی فینگرفود، شات میگو

سینی مزه مخصوص،کیک کشک بادمجان، سینی های فینگرفود

سینی های فینگرفود

سینی های فینگرفود

سالاد تبوله، سینی میکس فینگرفود

مراسم دفاعيه دكتراي دندانپزشكي دانشگاه تهران