بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۶

سيني هاي فينگرفود

سيني هاي فينگرفود

سيني هاي فينگرفود 

سيني فينگرفود،سالاد كلم و هويج و كشمش،پيتزا قارچ و گوشت،اسپرينگ رول گوشت و سبزيجات،رول سوخاري