بایگانی دسته: توپك مرغ

سینی های فینگر فود

فینگرفود نانداک

تماشای فوتبال با فینگرفودهای نانداک

سیخ سوسیس،فیله سوخاری، سینی فینگرفود، سینی مزه پنیر، شات میگو سوخاری، شات میوه، ژله رولی

میوه

مینی برگر، مینی پیتزا، سینی فینگرفود، شات میگو

سینی مزه مخصوص،کیک کشک بادمجان، سینی های فینگرفود

سینی های فینگرفود

سالاد تبوله، سینی میکس فینگرفود

سینی فینگرفود

سینی میکس با تم یلدا و هرم کروسان