سيني سوخاري شامل فيله سوخاري و سوخاري قارچ و پنير

تي ساندويچ مرغ، لقمه برگر،سيني ميكس گوشت

سيني ميكس سبزيجات،ميكس گوشت،ته چين،پيراشكي،سيني نون و پنير و سبزي،لقمه برگر

فينگرفود نانداك

پيتزا مارگاريتا،سمبوسه سيب زميني،اگرول سبزيجات

سيني فينگرفود،فيله سوخاري،پيراشكي گوشت،لقمه چيزبرگر