بایگانی نویسنده: Naandaakfingerfood

آموزش آنلاین ۱۰ آیتم فینگرفود شامل : رول کوکو سبزی با پنیر گودا ، رولت مرغ، رولت ژامبون، تی ساندویچ مرغ،تی ساندویچ ژامبون، راتا پنیر و گردو ،راتا ژامبون ،اسپرینگرول گوشت و قارچ ، اسپرینگرول سبزیجات، اسپرینگرول پیتزایی

فینگرفودهای نیمه آماده نانداک با قابلیت نگهداری در فریزر به مدت ۳ ماه

جعبه های فینگرفود در سایز کوچک، مخصوص دورهمی های با تعداد کم