سینی مزه پنیر و سبزیجات با دیپ مخصوص نانداک، سینی های فینگرفود سوخاری قارچ و پنیر پیراشکی پیتزایی سالاد الویه سالاد ماکارونی