بایگانی ماهیانه: اکتبر 2020

فینگرفودهای نیمه آماده نانداک با قابلیت نگهداری در فریزر به مدت ۳ ماه

جعبه های فینگرفود در سایز کوچک، مخصوص دورهمی های با تعداد کم