بایگانی دسته: بيف استروگانوف

فینگرفود نانداک

سيني هاي فينگرفود،كيك مرغ،كشك بادمجان،سالاد ماكاروني،بيف استروگانوف،چيكن استروگانوف،لازانيا،سبد سبزيجات،پيراشكي،سيني پنير

فينگرفود نانداك

دسر عربي، بيف استروگانوف، پيراشكي، سالاد ريحان و پنير