بایگانی دسته: دسر عربی

فینگرفود نانداک

مراسم دفاعيه دكتراي دندانپزشكي دانشگاه تهران

سيني هاي فينگرفود،كيك كشك بادمجان،حليم بادمجان،چيكن استروگانوف،دسرعربي،ژله بستني،سالاد ماكاروني،سنبوسه،پيتزا گوشت و قارچ،ساندويچ الويه

فينگرفود نانداك

دسر عربي، بيف استروگانوف، پيراشكي، سالاد ريحان و پنير