بایگانی دسته: دسر

فینگرفود نانداک

سیخ سوسیس،فیله سوخاری، سینی فینگرفود، سینی مزه پنیر، شات میگو سوخاری، شات میوه، ژله رولی

میوه

مراسم دفاعيه دكتراي دندانپزشكي دانشگاه تهران