بایگانی دسته: كشك بادمجان

سيني فينگرفود

فينگرفود نانداك

سالاد ريحان ، سالاد الويه، سالاد كلم و هويج و کشمش، سالاد كلم انار و گردو

شات سالاد ماكاروني با تن، شات سبزيجات با سس تارتار، شات كشك بادمجان، شات ميگو،شاتهاي سالاد كلم، شات الويه ، شات سالاد سيب زميني

سيني فينگرفود ميكس گوشت و سبزيجات

سيني فينگرفود سبزيجات

سيني فينگرفود سبزيجات