بایگانی دسته: كوكو سبزي

سینی های فینگر فود

فینگرفود نانداک

سینی های میکس. رولت مرغ، کاناپه پنیرگردو، رولت ژامبون، سوخاری قارچ و پنیر، رول کوکو سبزی، توپک آجیلی

تماشای فوتبال با فینگرفودهای نانداک

سینی مزه مخصوص،کیک کشک بادمجان، سینی های فینگرفود

سینی های فینگرفود