بایگانی دسته: ميگو

مراسم دفاعيه دكتراي دندانپزشكي دانشگاه تهران

سيني فينگرفود

سيني هاي فينگرفود

سيني هاي فينگرفود

سيني هاي فينگرفود،كيك كشك بادمجان،حليم بادمجان،چيكن استروگانوف،دسرعربي،ژله بستني،سالاد ماكاروني،سنبوسه،پيتزا گوشت و قارچ،ساندويچ الويه