سيني ميوه، شات سالاد الويه، تي ساندويچ در دو طعم مرغ و ژامبون، لقمه برگر، شات فيله سوخاري، سيني ميوه، تي ساندويچ مرغ و ژامبون، سيني فينگرفود، ميني پيتزا

سيني ميوه

شات سالاد الويه

تي ساندويچ در دو طعم مرغ و ژامبون

لقمه برگر

شات فيله سوخاري

سيني ميوه، تي ساندويچ مرغ و ژامبون، سيني فينگرفود، ميني پيتزا

سینی مزه، سيخ سوسيس، قارچ و سيب زميني، ميني ساندويچ الويه، سالاد الويه و سيني ميكس فينگرفود

سيني مزه

سيني ميكس فينگرفود: اسپرينگرول، توپك سوخاري، رولت مرغ، ميگو سوخاري، سوخاري قارچ و پنير

سيني ميكس فينگرفود: توپك سوخاري، رول كوكو سبزي، راتا پنير، كوزالاك مانتي، رولت مرغ، اسپرينگرول

سالاد الويه

سيني ميكس فينگرفود: توپك سوخاري، رول ژامبون، راتا پنير، اسپرينگرول، رولت مرغميني ساندويچ الويه