آموزش آنلاین ۱۰ آیتم فینگرفود شامل : رول کوکو سبزی با پنیر گودا ، رولت مرغ، رولت ژامبون، تی ساندویچ مرغ،تی ساندویچ ژامبون، راتا پنیر و گردو ،راتا ژامبون ،اسپرینگرول گوشت و قارچ ، اسپرینگرول سبزیجات، اسپرینگرول پیتزایی